Oblastný futbalový zväz Oblastný futbalový zväz – Veľký Krtíš

Hlavná stránka

č.29, 2016/2017 17.2.2017

 

Správy zo sekretariátu ( sekretár Ján Latinák)  

S/1

ObFZ  V. Krtíš poriada dňa 18.3.2017 (sobota) od 9.oo hod. v ŠH v Modrom Kameni

Futbalový turnaj žiakov U15 o pohár predsedu ObFZ. Na turnaji sa môže zúčastniť

družstvo v počte 10 ž. + 2 ved. Hrá sa systémom 4 + 1 s voľným striedaním. Hrací čas bude

stanovený podľa počtu prihlásených družstiev. Štartovné pre družstvo je 5,- €, bude zahrnuté

do MZF. Občerstvenie súťažným družstvám hradí ObFZ V. Krtíš. FK môže prihlásiť družstvo

žiakov na halový turnaj telefonicky alebo e-mailom na ObFZ do 10.3.2017 (piatok)

do 16.oo hod.

 

S/2

Seminár  rozhodcov sa  uskutoční dňa  11.3.2017 (sobota) o 9.oo hod.  na  ObFZ

vo V. Krtíši. Svoje povinnosti si zariaďte tak, aby ste  sa  mohli zúčastniť na seminári.  

 

S/3

Školenie trénerov.

TMK SsFZ v súlade s plánom vzdelávania na rok 2017 bude organizovať v spolupráci s TMK

ObFZ RS v období marec - apríl v Rimavskej Sobote školenie trénerov  UEFA

GRASSROOTS C licencie pre začínajúcich trénerov bez kvalifikácie v rozsahu 60 hodín

( 2 x 2 dni vyučovanie + 16 hod. hospitácie TJ + záverečná skúška). Náklady na školenie si

hradia účastníci a budú do 190.- € ( mimo cestovného, ubytovania a stravného). Prihlášku

na  školenie  posielajte  do  20.  februára 2017  na  priloženom  tlačive  prihlášky

(www.ssfz.sk – úvodná stránka aktuality)  mailom na adresu  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. ,

alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.

S/4

V zmysle konzultácie znenia RaPP s matrikou SFZ oznamujeme,  že transfer  ( prestup

s obmedzením) schválený v letnom registračnom období je možné v zimnom registračnom

 období - pre transfer s obmedzením (1.1.2017 – 31.3.2017) predčasne ukončiť. Takéto

predčasné ukončenie prestupu s obmedzením sa nepovažuje v zmysle RaPP za transfer

(v zmysle čl. 19/7) a môže na toto ukončenie nadväzovať v tom istom registračnom (zimnom)

období transfer bez obmedzenia (do 15.3.2017) alebo s obmedzením (do 30.3.2017).

Zároveň je však potrebné dodržať pri uvedenom postupe ustanovenia čl. 18/5.

VV SFZ na svojom zasadnutí 2.12.2016 v Bratislave schválil, s platnosťou od 2.12.2016 zmeny

 a doplnenia RaPP. Pre amatérsky futbal vyberáme najdôležitejšiu zmenu čl. 19, bod 2: (2)

 Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach

 a) od 01.07. do 31.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

 b) od 01.08. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),

c) od 01.01. do 15.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia),

d) od 01.01. do 30.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením).

 

  Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák,  sekretár ObFZ

                                                                                                                             

č.28, 2016/2017 10.2.2017

Správy zo sekretariátu ( sekretár Ján Latinák)  

S/1

ObFZ  V. Krtíš oznamuje, že halový turnaj registrovaných hráčov o Pohár predsedu ObFZ

 vzhľadom na malý počet prihlásených družstiev ( 4dr. )  dňa 18.2.2017 sa neuskutoční.

S/2

ObFZ Veľký Krtíš v zmysle zákona č.211/2000 Zb.z. o slobodnom prístupe k informáciám

 oznamuje, že dňa 10.02.2017 v zákonne stanovenej lehote odoslal stanovisko p. Jozefovi

Filkusovi, bytom Malé Zlievce 12, o ktoré požiadal dňa 5.02.2017.

S/3

ObFZ V. Krtíš oznamuje FO Malé Zlievce, že žiadosť podanú dňa 5.02.2017 cez ISSF o vydanie

stanoviska ohľadom nezaradenia FO Malé Zlievce do súťaží ObFZ  V.Krtíš je bezpredmetná.

Odborná komisia ŠTK uzatvorila a schválila jesennú časť súťažného ročníka 2016/2017 a FO

Malé Zlievce v danom čase nevyužil svoje možnosti dané Stanovami ObFZ VK a SP.

S/4

Školenie trénerov.

TMK SsFZ v súlade s plánom vzdelávania na rok 2017 bude organizovať v spolupráci s TMK

ObFZ RS v období marec - apríl v Rimavskej Sobote školenie trénerov  UEFA

GRASSROOTS C licencie pre začínajúcich trénerov bez kvalifikácie v rozsahu 60 hodín

( 2 x 2 dni vyučovanie + 16 hod. hospitácie TJ + záverečná skúška). Náklady na školenie si

hradia účastníci a budú do 190.- € ( mimo cestovného, ubytovania a stravného). Prihlášku

na školenie posielajte do 20. februára 2017 na priloženom tlačive prihlášky

(www.ssfz.sk – úvodná stránka aktuality)  mailom na adresu  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. ,

alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.

S/5

V zmysle konzultácie znenia RaPP s matrikou SFZ oznamujeme, že transfer (prestup s

obmedzením) schválený v letnom registračnom období je možné v zimnom registračnom

 období - pre transfer s obmedzením (1.1.2017 – 31.3.2017) predčasne ukončiť.

Takéto predčasné ukončenie prestupu s obmedzením sa nepovažuje v zmysle RaPP za transfer

(v zmysle čl. 19/7) a môže na toto ukončenie nadväzovať v tom istom registračnom (zimnom)

období transfer bez obmedzenia (do 15.3.2017) alebo s obmedzením (do 30.3.2017). Zároveň

je však potrebné dodržať pri uvedenom postupe ustanovenia čl. 18/5.

VV SFZ na svojom zasadnutí 2.12.2016 v Bratislave schválil, s platnosťou od 2.12.2016 zmeny

 a doplnenia RaPP. Pre amatérsky futbal vyberáme najdôležitejšiu zmenu čl. 19, bod 2: (2)

 Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach

 a) od 01.07. do 31.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

 b) od 01.08. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),

c) od 01.01. do 15.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia),

 d) od 01.01. do 30.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením).

 

  Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák,  sekretár ObFZ

                                                                                                                             

č.27, 2016/2017 3.2.2017

 

Správy zo sekretariátu ( sekretár Ján Latinák) 

S/1

ObFZ V. Krtíš usporiada dňa 18.2.2017 /sobota/21.ročník halového turnaja  registrovaných

 hráčov ObFZ V. Krtíš o „Pohár predsedu ObFZ V. Krtíš“ v športovej hale v Modrom Kameni.

Futbalové kluby, ktoré majú záujem zúčastniť sa  na uvedenom  turnaji, zašlú prihlášku e-mailom

 alebo telefonicky do 10.2.2017 (piatok) do 16.oo hod. na ObFZ V. Krtíš.

Technické ustanovenia: Štartujú aktívne FK  z okresu V. Krtíš, kategória dospelí, štartovné 20,-€.

Poplatok za turnaj pre prihlásené FK bude zahrnutý do MZF.

Družstvá umiestnené na  prvých troch miestach obdržia  športové poháre.

Turnaj sa uskutoční len v prípade ak sa prihlási minimum 6 družstiev.Začiatok

 turnaja je o 9.oo hod.

Propozície HT nájdete na stránke Úradné správy – Bleskovky

S/2

Seminár rozhodcov sa uskutoční dňa 11.3.2017 (sobota) o 9.oo hod. na ObFZ

vo Veľkom Krtíši. Svoje povinnosti si zariaďte tak, aby ste sa mohli zúčastniť

 na seminári.  

S/3

Školenie trénerov.

TMK SsFZ v súlade s plánom vzdelávania na rok 2017 bude organizovať v spolupráci s TMK

ObFZ RS v období marec - apríl v Rimavskej Sobote školenie trénerov  UEFA

GRASSROOTS C licencie pre začínajúcich trénerov bez kvalifikácie v rozsahu 60 hodín

( 2 x 2 dni vyučovanie + 16 hod. hospitácie TJ + záverečná skúška). Náklady na školenie si

hradia účastníci a budú do 190.- € ( mimo cestovného, ubytovania a stravného). Prihlášku

na školenie posielajte do 20. februára 2017 na priloženom tlačive prihlášky

(www.ssfz.sk – úvodná stránka aktuality)  mailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. ,

alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.

 

Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák,  sekretár ObFZ

 

 

č.26, 2016/2017 27.1.2017

 

Správy zo sekretariátu ( sekretár Ján Latinák) 

S/1

Dňa 21.1.2017 sa uskutočnil medzioblastný futbalový turnaj v Modrom Kameni za účasti 6 ObFZ

(BB, ZV, LC, RS, ZH a VK ). Výber ObFZ Veľký Krtíš skončil na peknom 2. mieste, keď vo finále

prehral s výberom ObFZ Banská Bystrica  2:3. Konečné poradie je nasledovné :

1. ObFZ  Banská Bystrica

2. ObFZ  Veľký Krtíš

3. ObFZ  Lučenec

4. ObFZ  Žiar nad Hronom

5. ObFZ  Zvolen

6. ObFZ  Rimavská Sobota

ObFZ  V. Krtíš touto cestou vyslovuje poďakovanie  futbalistom za účasť vo výbere a dôstojnú

reprezentáciu nášho ObFZ. Taktiež ďakujeme za účasť a podporu pp. Celleng, Hriň, Dohnálek Š.,

Pavlík a Čarný.

S/2

ObFZ V. Krtíš usporiada dňa 18.2.2017 /sobota/21.ročník halového turnaja  registrovaných

 hráčov ObFZ V. Krtíš o „Pohár predsedu ObFZ V. Krtíš“ v športovej hale v Modrom Kameni.

Futbalové kluby, ktoré majú záujem zúčastniť sa  na uvedenom  turnaji, zašlú prihlášku e-mailom

 alebo telefonicky do 10.2.2017 (piatok) do 16.oo hod. na ObFZ V. Krtíš.

Technické ustanovenia: Štartujú aktívne FK  z okresu V. Krtíš, kategória dospelí, štartovné 20,-€.

Družstvá umiestnené na  prvých troch miestach obdržia  športové poháre.

Turnaj sa uskutoční len v prípade ak sa prihlási minimum 6 družstiev.Začiatok

 turnaja je o 9.oo hod.

Propozície HT nájdete na stránke Úradné správy -- Bleskovky

S/3

Dňa 22.1.2017 sa konala VČS v Leseniciach. Za ObFZ  sa zúčastnili na  schôdzi pp. Bacsa, Dobos

 a Zsigmond. Členská  schôdza  zhodnotila  činnosť  FK za uplynulé obdobie a zároveň prijala  nové

 Stanovy FK. Želáme FK  mnoho športových úspechov do ďalšieho obdobia.

S/4

Školenie trénerov.

TMK SsFZ v súlade s plánom vzdelávania na rok 2017 bude organizovať v spolupráci s TMK ObFZ RS

v období marec - apríl v Rimavskej Sobote školenie trénerov  UEFA GRASSROOTS C licencie

pre začínajúcich trénerov bez kvalifikácie v rozsahu 60 hodín ( 2 x 2 dni vyučovanie + 16 hod.

hospitácie TJ + záverečná skúška). Náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 190.- €

( mimo cestovného, ubytovania a stravného). Prihlášku na školenie posielajte do 20. februára 2017

na priloženom tlačive prihlášky (www.ssfz.sk – úvodná stránka aktuality)  mailom na adresu

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. , alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.

 

Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák,  sekretár ObFZ

č.25, 2016/2017 20.1.2017

 

Správy zo sekretariátu ( sekretár Ján Latinák)  

S/1

ObFZ V. Krtíš usporiada dňa 18.2.2017 /sobota/21.ročník halového turnaja  registrovaných

 hráčov ObFZ V. Krtíš o „Pohár predsedu ObFZ V. Krtíš“ v športovej hale v Modrom Kameni.

Futbalové kluby, ktoré majú záujem zúčastniť sa  na uvedenom  turnaji, zašlú prihlášku e-mailom

 alebo telefonicky do 10.2.2017 (piatok) do 16.oo hod. na ObFZ V. Krtíš.

Technické ustanovenia : Štartujú aktívne FK  z okresu V. Krtíš, kategória dospelí, štartovné 20,-€.

Družstvá umiestnené na  prvých troch miestach obdržia  športové poháre.

Turnaj sa uskutoční len v prípade ak sa prihlási minimum 6 družstiev.Začiatok turnaja

 je o 9.oo hod.

Propozície HT nájdete na stránke Úradné správy -- Bleskovky

S/2

Školenie trénerov.

TMK SsFZ v súlade s plánom vzdelávania trénerov na rok 2017 organizuje v spolupráci s TMK LFZ

doškoľovací seminár pre trénerov UEFA  B a UEFA GRASSROOTS C licencie (slúži na predĺženie

trénerskej licencie) dňa 05. februára 2017 (nedeľa)  v Liptovský Jáne –hotel ALEXANDRIA

  v rozsahu  5 hodín, prihlášky je potrebné zaslať na priloženom tlačive (www.ssfz.sk – úvodná

stránka aktuality) do 25. januára 2017  mailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. , alebo

  igi.bella@gmail. Pri prezentácii pred začatím doškoľovacieho seminára Vás žiadame o odovzdanie

dokladu o zaplatení účastníckeho poplatku (10.-€) - účastnícky poplatok je potrebné uhradiť bankovým

prevodom alebo cez internetbanking na číslo účtu: SK26 0200 0000 0000 1393 6342, správa pre

príjmatela: meno a priezvisko.

 

TMK SsFZ v súlade s plánom vzdelávania na rok 2017 bude organizovať v spolupráci s TMK ObFZ RS

v období marec - apríl v Rimavskej Sobote školenie trénerov  UEFA GRASSROOTS C licencie

pre začínajúcich trénerov bez kvalifikácie v rozsahu 60 hodín ( 2 x 2 dni vyučovanie + 16 hod.

hospitácie TJ + záverečná skúška). Náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 190.- € ( mimo

cestovného, ubytovania a stravného). Prihlášku na školenie posielajte do 20. februára 2017 na

priloženom tlačive prihlášky (www.ssfz.sk – úvodná stránka aktuality)  mailom na adresu

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. , alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93,

974 01 Banská Bystrica.

 Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák,  sekretár ObFZ