Oblastný futbalový zväz Oblastný futbalový zväz – Veľký Krtíš

Hlavná stránka

č.11/1, 2016/2017 26.9.2016

KR (predseda,Ladislav Dobos)

 DL  č.7, (1.10. – 2.10. 2016)

6.Liga  dospelí (MO)  7. kolo   2.10.2016   o 14:30 h.

Sečianky – Lesenice       

Szabó

Zöllei

Zaťko

K. Kosihy – Záhorce       o 11:30 hod.

Ďurčov

Kremničan

Mihálik

Nenince – D. Lom       1.10. o 14:30 hod.

Mihálik

Majer

Zolczer

S. Plachtince – Sklabiná

Ďuriš

Pohánka

Kalmár

Príbelce – Balog n/I

Mihálik

Ďurčov

Kremničan

M. Kameň – O. N. Ves

Racsko

Chrien

Nemčok

 

7.Liga dospelí   7. kolo   2.10.2016  o 14:30 h. 

I. Predmostie – Želovce

Zolczer

Majer

 

Bátorová – D.Strehová B 1.10. o 11:30 h.

Majer

Mihálik J.

 

Bušince – Hrušov              o 11:30 h.

Racsko

Chrien

 

 

Dorast  U19   5. kolo   1.10.2016   o 14:30 h.

K. Kosihy – Sklabiná

Ďurčov

Kremničan

 

Olováry – S. Plachtince

Kalmár

Chrien

 

S. Ďarmoty – Čebovce  2.10. o 11:30 h.

Kalmár

Ďuriš

 

 

Žiaci  U15  6. kolo  1.10.2016   o 14:30 h.

S. Ďarmoty – Nenince

Zöllei

 

 

Želovce – Sklabiná      30.9. o 15:30 h.

Ďuriš

 

 

Bátorová – Bušince      2.10. o 11:30 h.

Pohánka

 

 

Čebovce – Olováry      2.10. o 11:30 h.

Zöllei

 

 

Balog – Vinica             2.10. o 12:30 h.

Zaťko

 

 

č.11, 2016/2017 23.9.2016

ŠTK ( predseda, Milan Mikuš)

ŠTK/1

ŠTK súhlasí so zmenou termínu MFS 6.kolo Žiaci U15 Nenince – Balog  n/I na deň  25.9.2016

o 13.oo hod. Poplatok 10,- € v MZF.

ŠTK/2

ŠTK súhlasí so zmenou UHČ MFS 6. kolo Žiaci U15 Olováry - Bátorová  dňa 24.9.2016 o 11:00 hod.

Poplatok 10,- € v MZF pre TJ Bátorová.

ŠTK/3

ŠTK súhlasí so zmenou UHČ 4. kolo Dorast U19 Str. Plachtince – Kam. Kosihy dňa 24.9.2016

o 11:00 hod. Poplatok 10,- € v MZF pre TJ Kam. Kosihy.

ŠTK/4

ŠTK súhlasí so zmenou termínu MFS 6. kolo Dorast U19 ŠK Vinica – FK S. Ďarmoty na deň 29.10.

2016 o 14:00 hod. Poplatok 10,- € v MZF. 

DK(predseda, Michal Húdek)

D32

Zsolt Molnár 1265943, FK S. Ďarmoty, dorast ČK po 2x ŽK, čl.37/3 DP – 1 MFS nepodm.

od 19.9.2016. Poplatok 5,- € v MZF.

D33

Kristián Gábor 1265391 FK S. Ďarmoty, žiaci, žiadosť o zmenu trestu. Žiadosť je bezpredmetná

nakoľko trest vypršal. Bez poplatku.

D34

Peter Oroszlányi, HU TJ Ip. Predmostie, HNS – urážky R, čl. 48/1a, 2a, čl. 12/4 DP, pozastavenie

výkonu funkcie na 2 MFS nepodm., pokuta 20,- €. Poplatok 10,- € v MZF.

D35

FK Lesenice – po dodatočne doručenom videozázname z MFS FK Lesenice – OFK  S. Plachtince

a po jeho vzhliadnutí DK v rámci autoremedúry ukladá pokutu vo výške  100,- €,  čl. 12/4 DP;

Poplatok 10,- € v MZF.

Proti rozhodnutiu DK je možné odvolanie podľa ustanovení DP.

 KR (predseda,Ladislav Dobos)

KR/1  

KR oznamuje mladým uchádzačom o rozhodovanie futbalových stretnutí,  že sa môžu prihlásiť  

na telef.č. 0908 914 983 alebo e-mail :   Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 Správy zo sekretariátu /sekretár Ján Latinák/

S/1

Upozornenie!

Dovoľujeme si upozorniť  Vás, že v zmysle RaPP článok 19 odsek 2  sa  letné registračné obdobie

končí dňom 30. september (piatok).

Žiadosti o prestup s obmedzením musia byť schválené všetkými stranami od ktorých sa to požaduje

 ( materský klub,  hráč,  nový klub ) najneskôr v posledný deň  registračného obdobia,  to  je

30. septembra.

 Zároveň Vás upozorňujeme, že na základe článku 12 odsek 8 RaPP  SFZ  po ukončení  tohto

registračného obdobia nie je možné podávať žiadosti o registráciu hráča staršieho ako 12 rokov

(základná registrácia).

S/2

TMK SsFZ v súlade s plánom vzdelávania trénerov na rok 2016  bude organizovať:

Školenie trénerov UEFA B licencie (min. 15 poslucháčov) pre držiteľov trénerskej UEFA

 GRASSROOTS C licencie (podmienka) v rozsahu 120 hodín v nasledovných termínoch:

1. blok    17. – 20. 11. 2016

2. blok    16. – 18. 12. 2016

3. blok    21. – 22. 01. 2017    07. 03. 2017 – záverečné skúšky

Náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 290.- € ( mimo cestovného, ubytovania

a stravného). 

 Školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie (min. 15 poslucháčov) pre

začínajúcich trénerov bez kvalifikácie v rozsahu 60 hodín v nasledovných termínoch:

1. blok    26. – 27. 11. 2016

2. blok    17. – 18. 12. 2016     07. 02. 2017 – záverečné skúšky

 Náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 190.- € ( mimo cestovného,ubytovania

 a stravného).   

            Doškoľovací seminár trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS

C licencie (slúži na predĺženie platnosti trénerskej licencie) v rozsahu 8 hodín dňa

17. novembra 2016 (štvrtok – štátny sviatok)   v priestoroch FF UMB v Banskej Bystrici.

Účastnícky poplatok bude 10.-€

 Prihlášku na školenia a doškoľovací seminár posielajte ( všetci záujemcovia, vrátane

 už v minulosti prihlásených trénerov)  do 06.novembra 2016 na priložených tlačivách

prihlášky (www.ssfz.skmailom  na adresu :

  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. , alebo poštou  na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93,

974 01 Banská Bystrica.

S/3

PROGRAM PODPORY TALENTOVANÝCH FUTBALISTOV!

Obraciame sa na Vás, ako klubových zástupcov, so žiadosťou o spoluprácu pri organizovaní nového

ročníka PROGRAMU PODPORY TALENTOVANÝCH FUTBALISTOV SFZ a pri tvorbe oblastných

výberov Veľký Krtíš -U12, U13 a U14  na

 1. tréningový zraz v Hrušove dňa 29. septembra 2016 (štvrtok) o 16.00 hod. Program

organizovaný SFZ je zameraný na prácu s mladými talentovanými futbalistami (ročníky narodenia

2003-2005) a pozostáva zo štyroch tréningových jednotiek za sezónu, vedených kvalifikovanými

trénermi podľa tréningových jednotiek predpísaných SFZ.

Mal by slúžiť na skvalitnenie prípravy talentovaných žiakov a zároveň na ich spoznanie sa, zblíženie sa

a spoločnej prípravy v jednej vekovej kategórii (napríklad na turnaj okresných výberov U12).

Hodnotenie jednotlivých tréningových jednotiek aj s hodnotením žiakov, je posielané na SsFZ a SFZ,

čím je poskytnutáväčšia možnosť dostať sa talentovaným futbalistom do oblastných alebo

republikových výberovv jednotlivých vekových kategóriách, alebo do letných tréningových kempov .

V mene dobrej spolupráce sa obraciame na vás pri výbere talentovaných futbalistov,s poskytnutím

tejto informácie takýmto žiakom vo vašom klube a s prihlásením ich do tohto programu . Ak máte

takýchto futbalistov, môžete ich priviesť na 1. tréningový zraz, kde ich radi privítame a zaevidujeme.

Za dobrú vzájomnú spoluprácu ďakujú tréneri oblastného výberu Daniel Valach - hlavný tréner,

Tibor Zolczer a Rudolf Santoris - tréneri.

S/4

ObFZ V. Krtíš ospravedlňuje sa za výpadok web-stránky v dňoch 17.-18.9.2016 z dôvodu technickej

poruchy. Ďakujeme za porozumenie.  

 Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák,  sekretár ObFZ

č.10/1, 2016/2017 19.9.2017

KR (predseda,Ladislav Dobos)

 DL  č.6, (24.9. – 25.9. 2016)

6.Liga  dospelí (MO)  6. kolo   25.9.2016   o 15:00 h.

Lesenice – M. Kameň         o 12:30 h.

Majer

Kremničan

Danko

O. N. Ves – Príbelce

Danko

Kremničan

Majer

Balog n/I – S. Plachtince     o 12:00 h.

Ďuriš

Pohánka

Chrien

Sklabiná – Nenince

Mihálik

Ďurčov

Zolczer

D. Lom – K. Kosihy   24.9. o 15:00 h.

Pohánka

Chrien

Kalmár

Záhorce – Sečianky           o 12:00 h.

Ďurčov

Zolczer

Mihálik

 

7.Liga dospelí   6. kolo   25.9.2016  o 15:00 h. 

Želovce – Hrušov

Kalmár

Zaťko

 

D. Strehová B – Bušince

Racsko

Chrien

 

Ip. Predmostie – Bátorová

Pohánka

Ďuriš

 

 

Dorast  U19   4. kolo   24.9.2016   o 15:00 h.

S. Plachtince – K. Kosihy

Majer

Mihálik

 

Sklabiná – S. Ďarmoty

Ďuriš

Bán

 

Čebovce – Vinica

Zöllei

Zaťko

 

 

Žiaci  U15  6. kolo  24.9.2016   o 15:00 h.

Nenince – Balog n/I     25.9. o 13:00 h.

Zaťko

 

 

Vinica – Želovce

Ďurčov

 

 

Sklabiná – Čebovce      25.9. o 13:00 h.

Kalmár

 

 

Olováry – Bátorová             o 11:00 h.

Racsko

 

 

Bušince – S. Ďarmoty   25.9. o 13:00 h.

Racsko

 

 

Ospravedlnený :  T. Zolczer ... 24.9.2016 

č.10, 2016/2017 16.9.2016

ŠTK ( predseda, Milan Mikuš)

 ŠTK/1

ŠTK súhlasí s výmenou stretnutí po vzájomnej dohode FK nasledovne :

TJ Ip. Predmostie – TJ Prameň D. Strehová B ... 9.10.2016 o 14:30 hod.

TJ Prameň D. Strehová B – TJ Ip. Predmostie ... 16.4.2017 o 16:00 hod. Poplatok 10,-€.

 DK(predseda, Michal Húdek)

D28

Tibor Rácz 1138504, FK Bušince – dosp., HNS – udretie súpera, čl.49/1b, 2b, čl. 12/4 DP

pozastavenie výkonu športovej činnosti na 3 MFS nepodm. od 12.9.2016, pokuta  10,- €.

Poplatok 10,-€ v MZF.

D29

Pokarhanie pre TJ Inter Bátorová – dosp. za neprístojnosti počas MFS Bušince – Bátorová  dňa

10.9.2016, zároveň upozorňujeme na možné dôsledky v prípade, ak sa podobné neprístojnosti

budú opakovať; čl. 11/1,2 DP. Poplatok 10,- € v MZF.

D30

Ladislav Berecký  1164890, FK Lesenice, žiadosť o odpustenie trestu po uplynutí ½;  DK žiadosti

nevyhovuje. Poplatok 10,- € v MZF.

D31

FK Lesenice – dosp. – za nedodanie videozáznamu po vyžiadaní si DK, za porušenie povinnosti

vyplývajúcej z predpisu SFZ, čl. 64/1d, 4 DP , pokuta vo výške 300,- €. Poplatok 10,-€ v MZF.

Proti rozhodnutiu DK je možné odvolanie podľa ustanovení DP.

KR (predseda,Ladislav Dobos)

KR/1  

KR oznamuje mladým uchádzačom o rozhodovanie futbalových stretnutí,  že sa môžu  prihlásiť

na telef.č. 0908 914 983 alebo e-mail :   Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Správy zo sekretariátu / sekretár Ján Latinák/  

 S/1

TMK SsFZ v súlade s plánom vzdelávania trénerov na rok 2016  bude organizovať:

Školenie trénerov UEFA B licencie (min. 15 poslucháčov) pre držiteľov trénerskej UEFA

 GRASSROOTS C licencie (podmienka) v rozsahu 120 hodín v nasledovných termínoch:

1. blok    17. – 20. 11. 2016

2. blok    16. – 18. 12. 2016

3. blok    21. – 22. 01. 2017    07. 03. 2017 – záverečné skúšky

Náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 290.- € ( mimo cestovného, ubytovania

a stravného). 

 Školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie (min. 15 poslucháčov) pre

začínajúcich trénerov bez kvalifikácie v rozsahu 60 hodín v nasledovných termínoch:

1. blok    26. – 27. 11. 2016

2. blok    17. – 18. 12. 2016     07. 02. 2017 – záverečné skúšky

          Náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 190.- € ( mimo cestovného,

 ubytovania a stravného)  

          Doškoľovací seminár trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS

C licencie (slúži na predĺženie platnosti trénerskej licencie) v rozsahu 8 hodín dňa

17. novembra 2016 (štvrtok – štátny sviatok)   v priestoroch FF UMB v Banskej

Bystrici. Účastnícky poplatok bude 10.-€

 Prihlášku na školenia a doškoľovací seminár posielajte ( všetci záujemcovia, vrátane

 už v minulosti prihlásených trénerov) do 06.novembra 2016 na priložených

tlačivách prihlášky (www.ssfz.skmailom  na adresu :
        Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. , alebo poštou  na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93,

974 01 Banská Bystrica.

 Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák,  sekretár ObFZ

č.9/1, 2016/2017 12.9.2016

KR (predseda,Ladislav Dobos)

 DL  č.5, (15.9. – 18.9. 2016)

Žiaci  U15  1. kolo  15.9.2016 (štvrtok)  o 15:30 h.

Sklabiná – Nenince

Ďuriš

 

 

Olováry – Vinica

Hlinica

 

 

Bušince – Balog n/I      o 13:30 hod. ŠTK !

Kalmár

 

 

S. Ďarmoty – Želovce

Zaťko

 

 

Bátorová – Čebovce

Zöllei

 

 

 

6.Liga  dospelí (MO)  5. kolo   18.9.2016   o 15:00 h.

Záhorce – Lesenice

Racsko

Majer

Chrien

Sečianky – Dačov Lom

Zöllei

Zaťko

Kremničan

K. Kosihy – Sklabiná         o 12:00 hod.!

Kremničan

Zaťko

Zöllei

Nenince – Balog n/I          o 15:30 hod.!

Nemčok

Mihálik J.

Mihálik E.

S. Plachtince – O. N. Ves 17.9. o 15:00 h.!

Pásztor

Mačuda

Chrien

Príbelce – M. Kameň        o 13:00 hod.!

Mihálik J.

Ďurčov

Pásztor

 

7.Liga dospelí   5. kolo   18.9.2016  o 15:00 hod.

Bátorová – Želovce        18.9. o 15:30 h.

Ďurčov

Kalmár

 

Ip. Predmostie – Bušince  17.9. o 15:00 h.

Ďuriš

Pohánka

 

D. Strehová B – Hrušov

Pohánka

Ďuriš

 

 

Dorast  U19   3. kolo   17.9.2016   o 15:00 h.

Vinica – Sklabiná

Mihálik E.

Ďurčov

 

S. Ďarmoty – S. Plachtince 18.9. o 12:00

Ďuriš

Chrien

 

K. Kosihy – Olováry

Majer

Zöllei

 

 

Žiaci  U15  5. kolo  17.9.2016   o 15:00 h.

Bušince – Nenince          18.9. o 13:00 h.

Mačuda

 

 

S. Ďarmoty - Olováry

Kremničan

 

 

Bátorová – Sklabiná       18.9. o 12:00 h.

Kalmár

 

 

Čebovce – Vinica           18.9. o 12:00 h.

Racsko

 

 

Želovce – Balog n/I

Racsko

 

 

Ospravedlnený R :  Zolczer  17.- 18.9.2016 ; Mačuda od 19.9. - 14.10.2016 ;