Oblastný futbalový zväz Oblastný futbalový zväz – Veľký Krtíš

Hlavná stránka

č.15, 2016/2017 21.10.2016

ŠTK ( predseda, Milan Mikuš) 

ŠTK/1

ŠTK  nariaďuje predohrať  dňa 30. 10. 2016  nasledovné stretnutia :

30.10.2016 o 11:00 hod. ...  Príbelce – Sečianky  , 6.liga dosp.

30.10.2016 o 11:00 hod. ...  M. Kameň – Záhorce

30.10.2016 o 11:00 hod. ...  Balog n/I – Sklabiná

ŠTK/2

ŠTK kontumuje MFS 9.kolo, Op. N. Ves – Balog n/I, 6.liga dosp.  a priznáva TJ Op. N. Ves 3 body

a skóre 3:0 podľa čl. 82/1d SP.  ŠTK odstupuje prípad na DK.   

DK(predseda, Michal Húdek)

D50

Marek Mišt 1266409, ŠK Vinica – dorast , HNS čl. 45/1,2a DP, pozastavenie výkonu športovej

činnosti na 1 MFS nepodm. od 17.10.2016. Poplatok 5,- € v MZF.

D51

Tibor Rácz 1138504, OFK Bušince – dosp., HNS čl. 48/1a, 2a DP, pozastavenie výkonu športovej

činnosti na 2 MFS nepodm. od 10.10.2016. Poplatok 10,- € v MZF.

D52

Denis Koštiaľ 1266833, TJ Čebovce – dorast , žiadosť o odpustenie trestu. DK žiadosti nevyhovuje.

Poplatok 5,- € v MZF.

D53

DK predvoláva  na zasadnutie dňa 26.10.2016 o 15.3o hod. na sekretariát ObFZ :

-          Eduard Mačuda –R  v MFS  Op. N. Ves – Balog n/Ipľom

-          Štefan Pohánka – AR 1 v MFS Op. N. Ves – Balog n/Ipľom     

  -       Gabriel Zolcer – vedúci mužstva TJ Balog n/Ipľom – dosp.

Bez poplatku.

D54

Kristián Radoš 1241128, TJ Balog n/Ipľom –dosp. , DK pozastavuje výkon športovej činnosti až

do vyriešenia prípadu. Bez poplatku.

Proti rozhodnutiu DK je možné odvolanie podľa ustanovení DP.

Správy zo sekretariátu / sekretár Ján Latinák/

S/1

TMK SsFZ v súlade s plánom vzdelávania trénerov na rok 2016  bude organizovať:

Školenie trénerov UEFA B licencie (min. 15 poslucháčov) pre držiteľov trénerskej UEFA

 GRASSROOTS C licencie (podmienka) v rozsahu 120 hodín v nasledovných termínoch:

1. blok    17. – 20. 11. 2016

2. blok    16. – 18. 12. 2016

3. blok    21. – 22. 01. 2017    07. 03. 2017 – záverečné skúšky

Náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 290.- € ( mimo cestovného, ubytovania

a stravného). 

 Školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie (min. 15 poslucháčov) pre

začínajúcich trénerov bez kvalifikácie v rozsahu 60 hodín v nasledovných termínoch:

1. blok    26. – 27. 11. 2016

2. blok    17. – 18. 12. 2016     07. 02. 2017 – záverečné skúšky

 Náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 190.- € ( mimo cestovného,

ubytovania a stravného).   

            Doškoľovací seminár trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS

C licencie (slúži na predĺženie platnosti trénerskej licencie) v rozsahu 8 hodín dňa

17. novembra 2016 (štvrtok – štátny sviatok)   v priestoroch FF UMB v Banskej Bystrici.

Účastnícky poplatok bude 10.-€.

 Prihlášku na školenia a doškoľovací seminár posielajte ( všetci záujemcovia, vrátane

 už v minulosti prihlásených trénerov)  do 6.novembra 2016 na priložených tlačivách

prihlášky (www.ssfz.skmailom  na adresu : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. , alebo poštou

  na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.

 Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák,  sekretár ObFZ

 

č.14/1, 2016/2017 17.10.2016

KR (predseda,Ladislav Dobos)

 DL  č.10, (22.10. – 23.10. 2016)

6.Liga  dospelí (MO)  10. kolo   23.10.2016   o 14:00 h.

Lesenice – Balog n/I             o 11:30 h.

Ďuriš

Zaťko

Mačuda

Sklabiná – Op. N. Ves           o 11:00 h.

Majer

Ďurčov

Mihálik

D. Lom – M. Kameň

Mihálik

Ďurčov

Majer

Záhorce – Príbelce      22.10. o 14:00 h.

Ďurčov

Zöllei

Kalmár

Sečianky – S. Plachtince       o 11:00 h.

Zöllei

Mihálik E.

Kremničan

K. Kosihy – Nenince

Mačuda

Zaťko

Ďuriš

 

7.Liga dospelí   10. kolo   23.10.2016  o 14:00 h. 

 Želovce – Bátorová             o 11:00 h.

Kalmár

Racsko

 

Bušince -- Ip. Predmostie   

Racsko

Kalmár

 

Hrušov – D. Strehová B

Kremničan

Zöllei

 

 

Dorast  U19      22.10.2016   o 14:00 h.

S. Ďarmoty – K. Kosihy         (1.kolo)

Kremničan

Zaťko

 

Ospravedlnení : Ďuriš, Mihálik J., Nemčok – 22.10.2016,  Zolczer – 23.10.2016

                                   Chrien – od 12.10. do konca jesennej časti.  

č.14, 2016/2017 14.10.2016

ŠTK ( predseda, Milan Mikuš) 

ŠTK/1

ŠTK  nariaďuje predohrať v dňoch 22.- 23. 10. 2016  nasledovné stretnutia :

22.10.2016 o 14:00 hod. ...  Záhorce – Príbelce , 6.liga dosp.

23.10.2016 o 11:30 hod. ...  Lesenice – Balog n/I

23.10.2016 o 11:00 hod. ...  Sklabiná – Op. N. Ves

23.10.2016 o 11:00 hod. ...  Sečianky – S. Plachtince

23.11.2016 o 11:00 hod. ...  Želovce – Bátorová, 7.liga dosp.

ŠTK/2

ŠTK súhlasí so zmenou termínu MFS 9.kolo, Žiaci U15  Vinica – Sklabiná na 28.10.2016 o

14.oo hod.. Poplatok pre TJ Sklabiná 10,- € v MZF.

ŠTK/3

ŠTK súhlasí so zmenou  UHČ MFS 9. kolo, Žiaci U15 Želovce - Bušince  dňa 15.10.2016

o 12.oo hod. Poplatok pre FK Bušince 10,- € v MZF.

 DK(predseda, Michal Húdek)

D44

Hassan Kliment 1319633,TJ Sklabiná – žiaci, ČK po 2x ŽK, čl. 37/3 DP – 1 MFS nepodm.  od

10.10.2016. Poplatok 5,- € v MZF.

D45

Denis Koštiaľ 1266833 ,TJ Čebovce – dorast , HNS čl. 48/1a,2a DP – 2 MFS nepodm.

od 10.10.2016. Poplatok 5,- € v MZF.

D46

Tibor Rácz 1138504, OFK Bušince – dosp.. DK pozastavuje výkon športovej činnosti až do

vyriešenia prípadu. Bez  poplatku.

D47

DK žiada TJ Želovce o doručenie videozáznamu z MFS Želovce – Bušince dosp. zo dňa 9.10.

2016. Termín do 12.oo hod. dňa 18.10.2016. Bez poplatku.

D48

Jozef Berky 1256618, TJ Sklabiná – dosp., 5x ŽK, čl.37/5a DP – 1 MFS nepodm. od 10.10.2016.

Poplatok 10,- € v MZF.

D49

DK  predvoláva na svoje zasadnutie na ObFZ  V. Krtíš dňa 20.10.2016 :

-          o 15:15  hod.  R Erik Kremničan

-          o 15:3o hod.  R  Gabriel Zaťko.

Proti rozhodnutiu DK je možné odvolanie podľa ustanovení DP.

Správy zo sekretariátu / sekretár Ján Latinák/

S/1

TMK SsFZ v súlade s plánom vzdelávania trénerov na rok 2016  bude organizovať:

Školenie trénerov UEFA B licencie (min. 15 poslucháčov) pre držiteľov trénerskej UEFA

 GRASSROOTS C licencie (podmienka) v rozsahu 120 hodín v nasledovných termínoch:

1. blok    17. – 20. 11. 2016

2. blok    16. – 18. 12. 2016

3. blok    21. – 22. 01. 2017    07. 03. 2017 – záverečné skúšky

Náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 290.- € ( mimo cestovného, ubytovania

a stravného). 

 Školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie (min. 15 poslucháčov) pre

začínajúcich trénerov bez kvalifikácie v rozsahu 60 hodín v nasledovných termínoch:

1. blok    26. – 27. 11. 2016

2. blok    17. – 18. 12. 2016     07. 02. 2017 – záverečné skúšky

 Náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 190.- € ( mimo cestovného,

ubytovania a stravného).   

 Doškoľovací seminár trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTSC licencie 

(slúži na predĺženie platnosti trénerskej licencie) v rozsahu 8 hodín dňa17. novembra

2016 (štvrtok – štátny sviatok)   v priestoroch FF UMB v Banskej Bystrici.

Účastnícky poplatok bude 10.-€

 Prihlášku na školenia a doškoľovací seminár posielajte ( všetci záujemcovia, vrátane

 už v minulosti prihlásených trénerov)  do 06.novembra 2016 na priložených tlačivách

prihlášky (www.ssfz.sk) mailom  na adresu :

  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. , alebo poštou  na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93,

974 01 Banská Bystrica.

S/2

Výkonný výbor ObFZ predložil  na SsFZ B. Bystrica návrh na ocenenie trénerov za dlhoročnú

aktívnu činnosť :

Pavel Černoch, tréner žiakov – TJ Sklabiná

Ľuboš Ohajda, tréner dorastu – TJ Nenince

Miroslav Gluch, tréner dospelých – Baník Veľký Krtíš

 

Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák,  sekretár ObFZ

 

č.13/1, 2016/2017 10.10.2016

KR (predseda,Ladislav Dobos)

 DL  č.9, (15.10. – 16.10. 2016)

6.Liga  dospelí (MO)  9. kolo   16.10.2016   o 14:00 h.

Kam. Kosihy – Lesenice

Pohánka

Zolczer

Mačuda

Nenince – Sečianky       15.10. o 14:00 h.

Ďuriš

Zöllei

Pohánka

S. Plachtince – Záhorce

Racsko

Hlinica

Zöllei

Príbelce – D. Lom

Mihálik

Ďurčov

Kalmár

M. Kameň – Sklabiná              o 11:00 h.

Ďurčov

Mihálik

Kalmár

O. N. Ves – Balog n/I              o 11:00 h.

Mačuda

Pohánka

Kremničan

 Kam. Kosihy - Lesenice ... DS, Dobos L.

7.Liga dospelí   9. kolo   16.10.2016  o 14:00 h. 

D. Strehová B – Želovce

Ďuriš

Majer

 

Ip. Predmostie – Hrušov

Kremničan

Zaťko

 

Bátorová – Bušince       15.10. o 14:00 h.

Hlinica

Racsko

 

 

Dorast  U19   7. kolo   15.10.2016   o 14:30 h.

Kam. Kosihy – Vinica

Mihálik E.

Ďurčov

 

Olováry – Čebovce

Kalmár

Nemčok

 

S. Plachtince - Sklabiná 

Szabó

Bán

 

 

Žiaci  U15  9. kolo  15.10.2016   

Želovce – Bušince                   o 12:00 h.

Zöllei

 

 

Bátorová – Nenince       16.10. o 11:00 h.

Majer

 

 

Čebovce – S. Ďarmoty   16.10. o 11:00 h.

Zaťko

 

 

Balog n/I - Olováry       16.10. o 12:00 h.

Zolczer

 

 

Ospravedlnení R :  Danko 15.10. a 23.10.2016,  Szabó 16.10.2016,  J. Mihálik 15.10. a 22.10.2016

 

č.13, 2016/2016 7.10.2016

ŠTK ( predseda, Milan Mikuš) 

ŠTK/1

ŠTK  nariaďuje predohrať v dňoch 15.- 16. 10. 2016  nasledovné stretnutia :

15.10.2016 o 14:00 hod. ...  Nenince – Sečianky , 6.liga dosp.

16.10.2016 o 11:00 hod. ...  M. Kameň – Sklabiná

16.10.2016 o 11:00 hod. ...  Op. N. Ves – Balog n/I 

ŠTK/2

ŠTK súhlasí so zmenou termínu MFS Žiaci U15, 8.kolo Slov. Ďarmoty – Bátorová na 9.10.2016

o 11:00 hod. Poplatok 10,- € pre TJ Bátorová.

ŠTK/3

ŠTK súhlasí so zmenou UHČ MFS Žiaci U15, 8.kolo Bušince – Čebovce 9.10.2016 o 14:30 hod.

Bez poplatku.

ŠTK/4

ŠTK súhlasí so zmenou termínu MFS 6.liga dosp., 8.kolo Dačov Lom – Str. Plachtince zo dňa

8.10. 2016 na deň  12.11.2016 o 12:00 hod. Poplatok 10,- € v MZF.

ŠTK/5

ŠTK neakceptuje podanie FK Lesenice zo dňa 5.10.2016 o neuhradení faktúry od TJD Príbelce

v ročníku 2015/2016 z dôvodu uplynutia termínu v zmysle čl. 20/c,d RS.

ŠTK/6

ŠTK kontumuje MFS 7.kolo, Bátorová – D. Strehová B, 7.liga,dosp. podľa čl. 82g SP a priznáva

TJ Bátorová 3 body a ponecháva skóre 4:0  zo stretnutia.

ŠTK/7

ŠTK kontumuje MFS 5.kolo, OFK Olováry – OFK Str. Plachtince v prospech domácich, čl.82/1b

SP. Poplatok 15,- € pre OFK Str. Plachtince v MZF , čl. 26/j RS.

ŠTK/8

ŠTK súhlasí so zmenou termínu MFS 9.kolo, Bátorová – Bušince, 7.liga dosp. na deň 15.10.2016

o 14:00 hod. Poplatok 10,- € pre FK Bušince v MZF.

DK(predseda, Michal Húdek)

D42

Peter Barko 1188969, FK Bušince – dosp. 5x ŽK, 1 MFS nepodm.  od 3.10.2016,  čl. 37/5a DP;

Poplatok 10,- € v MZF.

D43

Dôrazne upozorňujeme TJ Kam. Kosihy na dodanie videozáznamu z MFS K. Kosihy – Sklabiná

zo dňa 18.9.2016. Termín dodania do 12:00 hod. dňa 12.10.2016. V prípade nedodania  upozor-

ňujeme na možné disciplinárne opatrenie. Bez poplatku. 

Proti rozhodnutiu DK je možné odvolanie podľa ustanovení DP.

Správy zo sekretariátu / sekretár Ján Latinák/

S/1

TMK SsFZ v súlade s plánom vzdelávania trénerov na rok 2016  bude organizovať:

Školenie trénerov UEFA B licencie (min. 15 poslucháčov) pre držiteľov trénerskej UEFA

 GRASSROOTS C licencie (podmienka) v rozsahu 120 hodín v nasledovných termínoch:

1. blok    17. – 20. 11. 2016

2. blok    16. – 18. 12. 2016

3. blok    21. – 22. 01. 2017    07. 03. 2017 – záverečné skúšky

Náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 290.- € ( mimo cestovného, ubytovania

a stravného). 

 Školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie (min. 15 poslucháčov) pre

začínajúcich trénerov bez kvalifikácie v rozsahu 60 hodín v nasledovných termínoch:

1. blok    26. – 27. 11. 2016

2. blok    17. – 18. 12. 2016     07. 02. 2017 – záverečné skúšky

 Náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 190.- € ( mimo cestovného,ubytovania

 a stravného).   

            Doškoľovací seminár trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS

C licencie (slúži na predĺženie platnosti trénerskej licencie) v rozsahu 8 hodín dňa

17. novembra 2016 (štvrtok – štátny sviatok)   v priestoroch FF UMB v Banskej Bystrici.

Účastnícky poplatok bude 10.-€

 Prihlášku na školenia a doškoľovací seminár posielajte ( všetci záujemcovia, vrátane

 už v minulosti prihlásených trénerov)  do 06.novembra 2016 na priložených tlačivách

 prihlášky (www.ssfz.skmailom  na adresu :
  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. , alebo poštou  na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93,

974 01 Banská Bystrica.

S/2

Výkonný výbor pripravuje Koferenciu ObFZ  na deň 16.11.2016 o 16.oo hod. Pozvánku a

materiály k rokovaniu konferencie obdržíte včas.

Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák,  sekretár ObFZ