Oblastný futbalový zväz Oblastný futbalový zväz – Veľký Krtíš

Hlavná stránka

č. 7a, 2017/2018 21.8.2017

KR (predseda,Ladislav Dobos)

 DL  č.4, (26.8. – 27.8. 2017)

6.Liga  dospelí   4. kolo   27.8.2017   o 16:00 hod.

M. Kameň – Záhorce   26.8.2017 o 17.oo h.

Pásztor

Kalmár

Ďurčov

Hrušov – D. Lom

Majer

Zolczer

Kremničan

Sklabiná – Želovce      26.8.2017 o 16:oo h.

Mačuda

Szabó

Ďuriš

I. Predmostie – S. Plachtince

Bán

Ďuriš

Hlinica

Nenince – K. Kosihy

Mihálik J.

Mihálik E.

Mačuda

Lesenice – Balog n/I         o 13:3o hod.

Mačuda

Mihálik J.

Mihálik E.

V. Zlievce – Bušince        o 13:3o hod. ŠTK

Szabó

Ďurčov

Bakoš

M. Zlievce – O. N. Ves    o 11:oo hod.

Bakoš

Ďurčov

Szabó

 

Súťaž  5.liga Dorast U19 – turnajový spôsob

OFK Olováry – TJ Divín – TJ Hrnč. Ves ... 26.8.2017 o 10:oo h. – Zaťko G.,Zöllei, Bakoš

 

 Žiaci  U15  4. kolo  26.8.2017   o 16:00 h.

Sklabiná – Želovce     25.8. o 16:3o h.

Ďuriš

 

 

Čebovce – Nenince     27.8. o 13:00 h.

Zaťko G.

 

 

Vinica – S. Ďarmoty    12.9. o 16:oo h.

 KR

 

 

Bušince – Bátorová     26.8. o 14:oo h.

Kalmár

 

 

M. Zlievce – Olováry   27.8. o 13:3o h.

Kalmár

 

 

Lesenice - Hrušov

Zaťko G.

   

Ospravedlnení R :  Pohánka 26.8.-27.8.,

 DL  č.5, (29.8.2017)

6.Liga  dospelí   14. kolo   29.8.2017   o 16:00 hod.

D. Lom – Balog n/I          1.9. o 16:oo h.

Hlinica

Bakoš

 KR

M. Zlievce – Hrušov                o 11:oo h.

Bakoš

Hlinica

Zaťko G.

Sklabiná – M. Kameň

Hlinica

Zaťko G.

Bán

Nenince – I. Predmostie          o 16:3o h.

Zolczer

Majer

Mihálik J.

Záhorce – Bušince           1.9. o 16:oo h.

Szabó

Balga

Kalmár

S. Plachtince – K. Kosihy

Mačuda

Kalmár

Ďurčov

Želovce – V. Zlievce

Kremničan

Bakoš

Szabó

O. N. Ves – Lesenice              o 13:oo h.

Szabó

Kremničan

Mačuda

 

 Žiaci  U15,  1. kolo  29.8.2017   o 13:00 h.

Olováry – Vinica 30.8. o 16:oo h. (Vrbovka)

Zaťko G.

 

 

M. Zlievce – Čebovce       o 13:3o h.

Bakoš

 

 

Sklabiná – Lesenice         o 13:3o h.

Zaťko G.

 

 

Nenince – Hrušov   20.9. o 16:3o h.

KR

 

 

Želovce – Bušince

Kalmár

 

 

S. Ďarmoty – Bátorová

Kremničan

   

Ospravedlnení R : L. Majer  26.8., 2.9., 9.9., 16.9.2017 ; A. Mucha 29.8., 2.-3.9.2017 ;

                              Ďuriš 29.8.2017 ; Mačuda 1.9.2017;

Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák,  sekretár ObFZ

 

č. 7, 2017/2018 18.8.2017

ŠTK ( predseda, Milan Mikuš)

ŠTK/1

ŠTK  súhlasí  so zmenou termínu  MFS  6.liga  14.kolo,  FK Záhorce – FK Bušince  na deň 1.9.217

o 14.oo hod.. Poplatok 10,- € pre FK Bušince v MZF.

ŠTK/2

ŠTK súhlasí so zmenou termínu MFS Žiaci U15, 4.kolo TJ Sklabiná – TJ Želovce na deň 25.8.2017

o 16.3o hod.. Poplatok 5,- € pre TJ Želovce v MZF.

ŠTK/3

ŠTK súhlasí so zmenou termínu MFS Žiaci U15, 1.kolo OFK Olováry – ŠK Vinica na deň 30.8.2017

o 16.oo hod.. Poplatok 5,- € pre ŠK Vinica v MZF.

ŠTK/4

Upozornenie pre FK

Na základe pokynov SFZ (cestou ISSF zo dňa 30.7.2017) upozorňujeme FK na povinnosť registrácie športových

odborníkov v systéme ISSF ( celý realizačný tím ). Osoby nezaregistrované a následne neuvedené v Zápise o

stretnutí nemôžu počas stretnutia pôsobiť na lavičke náhradníkov. Bez splnenia tejto povinnosti nebude možné

na MFS uzatvoriť nomináciu hráčov a zápis o stretnutí. Doporučujeme urýchlene riešiť podľa návodu, ktorý

obdržali ISSF manažéri.

V 3. kole 6.ligy dospelých (19.-20.8.2017)  je nutné, aby FK mali zaregistrované tieto

 funkcie/osoby :

-          Vedúci družstva

-          Tréner / asistent trénera

-          Masér

-          Lekár / zdravotník

-          Hlavný usporiadateľ

-          Videotechnik 

DK(predseda, Michal Húdek)

D5

Roderik  Antolík  1265982, Op. N. Ves ČK  po  2. ŽK,  čl. 37/3 DP, 1 MFS  nepodm. od 14.8.2017.

Poplatok 10,- € v MZF.

D6

Martin Oláh  1332617, FK Bušince HNS,  čl.48/1a, 2a  DP,  pozastavenie výkonu športu na 2 MFS

nepodm. od 14.8.2017. Poplatok 10,- € v MZF.

D7

TJ Slovan  Modrý Kameň – žiadosť o zmenu trestu  hráča  Július Matuška č. 1165076.  DK žiadosť

zamieta. Poplatok 10,-€ v MZF.

Správy zo sekretariátu / sekretár Ján Latinák/

S/1

Usmernenie pre FK pri  transfere hráča.

V prípade zadania nesprávneho údaju do ISSF ( teda aj inej sumy, na akej sa kluby dohodli, alebo inej sumy ako

je uvedená v tabuľke v čl. 37 ods. 1 RaPP ) sa klub,  ktorý  nesprávne  zadá  tento  údaj  dopúšťa disciplinárneho

poriadku SFZ.

Na základe uvedeného článku je možné v disciplinárnom konani uložiť klubu sankciu ( pokuta 50.- € na úrovni

ObFZ ). Disciplinárne konanie začína na základe podnetu – klub, ktorý je poškodený sa obráti na príslušnú DK,

do ktorej miestnej príslušnosti patrí klub, ktorý sa previnil.

Prípadný spor o výške odstupného spadá do pôsobnosti Komory SFZ pre riešenie sporov podľa čl. 40 RaPP –

ak sa v procese prestupu kluby medzi sebou nedohodnú, obrátia sa na Komoru. 

S/2

Platobný predpis pre úhradu odstupného cez MZF.

V menu Faktúry, v Prehľade položiek platobných predpisov sa nachádzajú položky, ktoré prináležia

Vášmu klubu (zväzu) a momentálne ako  jediný  typ  položky, ktorý sa tu zobrazuje  je  ODSTUPNÉ za hráča,

ktoré bolo zadané pri prestupe hráča do formuláru Transfer hráča a tento transfer bol schválený príslušným

 matrikárom, pokial bolo ODSTUPNÉ väčšie ako 0,00 Eur.

Vidíte všetky položky, Uhradené aj Neuhradené. V dolnej časti obrazovky máte tlačitko Vytvor platobný

 predpis. Po kliknutí naň, sa Vám zobrazí obrazovka Generovanie platobných predpisov na ktorej máte

tlačitko  Generovať.

Po stlačení tlačitka Generovať sa Vám vygeneruje Platobný predpis. Vo faktúre (vystavuje ju Váš účtovník),

ktorú zasielate na SFZ, je POVINNÉ uviesť v položke faktúry ID platobného predpisu (číslo platobného

 predpisu). Pokiaľ položka faktúry nebude obsahovať ID platobného predpisu pre overenie na SFZ, faktúra sa

 nebude považovať za úplnú a nebude uhradená.

Splatnosť faktúry uvádzajte 10 dní. (SFZ uhrádza faktúry BEZODKLADNE, najneskôr však do 10 dní)

Prehľad vygenerovaných platobných predpisov nájdete v menu Prehľad platobných predpisov.

Úhradu odstupného môžete faktúrovať  na SFZ za mesiac  júl po 14.8.2017

(Termín splatnosti faktúry).

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

  • Do platobného predpisu sa dostanú len položky, ktoré sú v stave Uhradená.
  • Fakturačné údaje na Platobnom predpise a Faktúre sa MUSIA zhodovať.
  • Celková  cena  na  Platobnom  predpise  je  KONEČNÁ cena aj pre  faktúru (aj s DPH, pokial ten čo
  •  fakturuje je platcom DPH).
  • Položky, ktoré sa dostali na platobný predpis sa už na další platobný predpis nedostanú.

S/3

Ako doplniť trénera pre FK a úhrada členského pre trénera (má príslušnú kvalifikáciu)

Postup je nasledovný :

Družstvá detail družstva → upraviť ( môžete dopísať meno trénera, vedúceho dr., maséra,

lekára a pod.) Tieto osoby už musia mať registráciu v ISSF uložiť zmeny .

Na karte klubu sa Vám objaví  členské – tréneri !

Potom môžete vygenerovať členské aj za trénera (povinné ! ).

S/4

Informácie zo SsFZ

Trénersko-metodická komisia SsFZ (predseda Vojtech Kováč)

1.)

 TMK SsFZ bude organizovať doškoľovací seminár pre trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C

licencie (za účelom predĺženia platnosti trénerských licencií) v rozsahu 7 hodín dňa 1. 9. 2017

(piatok) v Kalinove od 09.00 hod.

V prípade záujmu je potrebné zaslať vyplnenú prihlášku ( nájdete na úvodnej stránke ssfz

– rýchle správy) do 20. augusta 2017 mailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. alebo poštou

na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.

Účastnícky poplatok 10.- € je potrebné uhradiť bankovým prevodom alebo cez internetbanking

na číslo účtu: SK9709000000000050192944, variabilný symbol: 700 , správa pre príjmatela:

meno a priezvisko.

2.)

. Oznamujeme Vám touto cestou, že SFZ spustil prevádzku avizovaného eshopu na čerpanie

kreditov podľa rozhodnutia konferencie SFZ. Eshop sa nachádza na adrese

https://eshop.futbalsfz.sk.

 Žiadame Vás touto cestou, aby ste si pred použítím eshopu pozorne prečítali návody nižsie,

ktoré pre Vás pripravili pracovníci SFZ, aby sa minimalizovalo množstvo otázok. Sú to hlavne: https://eshop.futbalsfz.sk/registracia-osobneho-konta   a

https://eshop.futbalsfz.sk/nakup-za-kredit .

 Taktiež dávame to pozornosti metodické usmernenie

 https://eshop.futbalsfz.sk/metodicke-usmernenie-k-nakupu-za-kredit .

 Stav položiek v eshope sa neustále aktualizuje a špeciálna položka pre platby za delegované

osoby v súťažiach mládeže bude nasadená začiatkom septembra, nakoľko až v septembri

generovaná mesačná zberná faktúra bude obsahovať prvé takéto platby. 

O používaní tejto špeciálnej položky Vás budú podrobne informovať pracovníci SFZ začiatkom

septembra prostredníctvom ISSF.

Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák,  sekretár ObFZ

 

č. 6a, 2017/2018 14.8.2017

KR (predseda, Ladislav Dobos)

 DL  č.3,  ( 19.8. – 20.8. 2017 )

6.Liga (MO) dospelí   3. kolo   20.8.2017   o 16:00 h.

Bušince – Kam. Kosihy

Ďuriš

Pohánka

Kalmár

S. Plachtince – M. Kameň  19.8. o 16:00 h.

Zöllei

Zaťko G.

Balga

Záhorce – Hrušov

Szabó

Zaťko G.

Balga

D. Lom – Lesenice

Mačuda

Majer

Bakoš

Balog n/I – V. Zlievce

Pásztor

Zöllei

Kremničan

M. Zlievce – Nenince           o 11:00 hod.

Bakoš

Majer

Ďuriš

O. N. Ves - Sklabiná

Mihálik J. 

Ďurčov

Mihálik E.

Želovce – I. Predmostie   19.8. o 16:00 hod.

Hlinica

Ďurčov

Kalmár


Ospravedlnení :
Zolczer 20.8.2017,  Mačuda  19.8.2017,  Hlinica  20.8.2017 ;

ŠTK ( predseda, Milan Mikuš)

ŠTK/1

Upozornenie pre FK

ŠTK upozorňuje FK 6. Ligy dosp., ktoré nebudú mať  do 18.8.2017 (piatok) zaregistrované

osobyfunkcionárov :

-          Vedúci družstva

-          Tréner / asistent trénera

-          Masér

-          Lekár / zdravotník

-          Hlavný usporiadateľ

-          Videotechnik

budú odstúpené na riešenie DK ObFZ !

Oznam pre trénerov

Trénersko-metodická komisia SsFZ (predseda Vojtech Kováč)

TMK SsFZ bude organizovať doškoľovací seminár pre trénerov UEFA B a UEFA

GRASSROOTS C licencie (za účelom predĺženia platnosti trénerských licencií) v rozsahu

 7 hodín dňa 1. septembra 2017 (piatok) v Kalinove od 09.00 hod.

V prípade záujmu je potrebné zaslať vyplnenú prihlášku ( nájdete na úvodnej stránke

ssfz – rýchle správy) do 20. augusta 2017 mailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.

Účastnícky poplatok 10.- € je potrebné uhradiť bankovým prevodom alebo cez

internetbanking na číslo účtu: SK9709000000000050192944, variabilný symbol:700 ,

 správa pre prijímatela: meno a priezvisko.

Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák,  sekretár ObFZ

 

č. 6, 2017/2017 11.8.2017

ŠTK ( predseda, Milan Mikuš)

ŠTK/1

ŠTK  kontumuje  MFS  1.kolo,  Dačov Lom – Kamenné Kosihy  6.liga dosp.,  a priznáva  3 body

a  skóre 3:0  v  prospech OFK Dačov Lom, čl. 52 SP. ŠTK prípad odstupuje  na  riešenie

DK ObFZ .

ŠTK/2

ŠTK  kontumuje  MFS  1.kolo,  Malé Zlievce – Ipeľské Predmostie  6.liga dosp.,  a priznáva

  3 body a  skóre 3:0  v  prospech TJ Malé Zlievce, čl. 52 SP. ŠTK prípad odstupuje  na 

riešenie DK ObFZ .

ŠTK/3

ŠTK  nariaďuje predohrať  MFS 6.liga 3.kolo :

 TJ S. Plachtince – TJ M. Kameň  dňa 19.8.2017 (sobota) o 16:00 hod.

 TJ Želovce – TJ Ip. Predmostie dňa 19.8.2017 ( sobota ) o 16:oo hod.

 FO Malé Zlievce – TJ Nenince dňa 20.8.2017 o 11:oo hod. ( schválená výnimka )

ŠTK/4

Upozornenie pre FK

Na základe pokynov SFZ (cestou ISSF zo dňa 30.7.2017) upozorňujeme FK na povinnosť registrácie športových odborníkov v systéme ISSF ( celý realizačný tím ). Osoby

nezaregistrované a následne neuvedené v Zápise o stretnutí nemôžu počas stretnutia pôsobiť

na lavičke náhradníkov. Bez splnenia tejto povinnosti nebude možné na MFS uzatvoriť

nomináciu hráčov a zápisu o stretnutí. Doporučujeme urýchlene riešiť podľa návodu, ktorý

obdržali ISSF manažéri.

DK(predseda, Michal Húdek)

D1

Tibor Málik 1179979, TJ Ip. Predmostie, dosp. čl. 53/1, 2b DP, pozastavenie výkonu športovej

činnosti na 1 mesiac nepodm. od 10.8.2017. Poplatok 10,- € v MZF.

D2

TJ Ipeľské Predmostie, čl. 53/1, čl. 64/1, 4 DP,  pokuta 30,- €.  Poplatok 10,- € v MZF.

D3

Kornél Balázs 1048291  TJ V. Čalomija, dosp.  čl. 53/1, 2b DP, pozastavenie výkonu športovej

činnosti na 1 mesiac nepodm. od 10.8.2017. Poplatok 10,- € v MZF.

D4

TJ Kamenné Kosihy,  čl. 53/1,  čl. 64/1, 4 DP,  pokuta 30,- €.  Poplatok 10,- € v MZF.

Správy zo sekretariátu / sekretár Ján Latinák/

S/1

Usmernenie pre FK pri  transfere hráča.

V prípade zadania nesprávneho údaju do ISSF ( teda aj inej sumy, na akej sa kluby dohodli,

alebo inej sumy ako je uvedená v tabuľke v čl. 37 ods. 1 RaPP ) sa klub,  ktorý  nesprávne 

zadá  tento  údaj  dopúšťa disciplinárneho poriadku SFZ.

Na základe uvedeného článku je možné v disciplinárnom konani uložiť klubu sankciu

( pokuta 50.- € na úrovni ObFZ ). Disciplinárne konanie začína na základe podnetu –

klub, ktorý je poškodený sa obráti na príslušnú DK, do ktorej miestnej príslušnosti patrí klub,

ktorý sa previnil.

Prípadný spor o výške odstupného spadá do pôsobnosti Komory SFZ pre riešenie sporov

podľa čl. 40 RaPP –ak sa v procese prestupu kluby medzi sebou nedohodnú, obrátia sa

na Komoru.

S/2

Platobný predpis pre úhradu odstupného cez MZF.

V menu Faktúry, v Prehľade položiek platobných predpisov sa nachádzajú položky,

ktoré prináležia Vášmu klubu (zväzu) a momentálne ako  jediný  typ  položky, ktorý sa tu

zobrazuje  je  ODSTUPNÉ za hráča,ktoré bolo zadané pri prestupe hráča do formuláru

Transfer hráča a tento transfer bol schválený príslušným matrikárom, pokial bolo

 ODSTUPNÉ väčšie ako 0,00 Eur.

Vidíte všetky položky, Uhradené aj Neuhradené. V dolnej časti obrazovky máte tlačitko

 Vytvor platobný predpis. Po kliknutí naň, sa Vám zobrazí obrazovka Generovanie

platobných predpisov na ktorej máte tlačitko  Generovať.

Po stlačení tlačitka Generovať sa Vám vygeneruje Platobný predpis. Vo faktúre (vystavuje

ju Váš účtovník),ktorú zasielate na SFZ, je POVINNÉ uviesť v položke faktúry ID platobného

predpisu (číslo platobného predpisu). Pokiaľ položka faktúry nebude obsahovať ID

platobného predpisu pre overenie na SFZ, faktúra sa nebude považovať za úplnú a nebude uhradená.

Splatnosť faktúry uvádzajte 10 dní. (SFZ uhrádza faktúry BEZODKLADNE, najneskôr

však do 10 dní) Prehľad vygenerovaných platobných predpisov nájdete v menu Prehľad

platobných predpisov.

Úhradu odstupného môžete faktúrovať  na SFZ za mesiac  júl po 14.8.2017

(Termín splatnosti faktúry).

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

  • Do platobného predpisu sa dostanú len položky, ktoré sú v stave Uhradená.
  • Fakturačné údaje na Platobnom predpise a Faktúre sa MUSIA zhodovať.
  • Celková  cena  na  Platobnom  predpise  je  KONEČNÁ cena aj pre  faktúru (aj s DPH,
  •  pokial ten čo fakturuje je platcom DPH).
  • Položky, ktoré sa dostali na platobný predpis sa už na další platobný predpis nedostanú.

S/3

Ako doplniť trénera pre FK a úhrada členského pre trénera (má príslušnú kvalifikáciu)

Postup je nasledovný :

Družstvá detail družstva → upraviť ( môžete dopísať meno trénera, vedúceho dr., maséra,lekára a pod.) Tieto osoby už musia mať registráciu v ISSF

uložiť zmeny .

Na karte klubu sa Vám objaví  členské – tréneri !

Potom môžete vygenerovať členské aj za trénera (povinné ! ).

S/4

Oznam pre delegátov konferencie ObFZ  zo dňa 7.7.2017 :

Odvolacia komisia SFZ v Bratislave prerokovala podnet na preskúmanie TJ Slovan Modrý

Kameň ktorý podľa čl. 60 ods. 14 písm. b Stanov SFZ zamietla. Uznesenie nájdete na stránke :

SFZ Zverejňovanie Zápisnice Odvolacia komisia Rozhodnutie OK SFZ  č.10/2017 .

S/5

ObFZ  V. Krtíš  predvoláva  p.  J.  Matušku,  štatutára  TJ  Slovan Modrý Kameň  dňa 

17.8.2017 ( štvrtok ) o 14.3o hod. na sekretariát ObFZ V. Krtíš.  Účasť menovaného 

je  bezpodmienečne  nutná  pod  následkom disciplinárnych sankcií.

S/6

ObFZ V. Krtíš sa ospravedlňuje  za výpadok  služobného e-mailu ( Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. ) pre technickú poruchu.Prípadné  oznamy  mimo ISSF (do odstránenia poruchy) zasielajte

na e-mail : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.   alebo  na členov Výkonného výboru ObFZ. Ďakujeme za porozumenie.

S/7

ObFZ  Veľký  Krtíš, Banícka 51 ( pri tenisových kurtoch)  ponúka na  prenájom voľné

 kancelárske priestory. Informácie na telef.: 0908 914 983 . 

Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák,  sekretár ObFZ

 

č. 5a, 2017/2018 7.8.2017

 DL  č.2,  ( 12.8. – 13.8. 2017 )

KR (predseda, Ladislav Dobos)

6.Liga  dospelí   2. kolo   13.8.2017   o 16:30 h.

Lesenice – Záhorce        o 14:00 hod.

Szabó

Ďurčov

Kremničan

Hrušov – Str. Plachtince

Pásztor

Zaťko K.

Bakoš

M. Kameň – Želovce     12.8. o 16:30 h. ŠTK

Bakoš

Kalmár

Pohánka

Ip. Predmostie – O.N. Ves

Majer

Mihálik

Zolczer

Nenince - Bušince

Hlinica

Ďuriš

Pohánka

K. Kosihy – Balog  n/I

Kremničan

Szabó

Ďurčov

Veľké Zlievce – D. Lom

Mačuda

Zaťko G.

Zöllei

Sklabiná – M. Zlievce    12.8. o 16:30 hod.

Zöllei

Zaťko G.

Balga


ŠTK ( predseda, Milan Mikuš)

ŠTK/1

Oprava  US  č.5  z  4.8.2017 v bode ŠTK/3 :

Vzhľadom na uvoľnených rozhodcov zo súťaží SsFZ ruší sa predohrávka MFS

TJ Hrušov–TJ S. Plachtince,stretnutie sa odohrá v riadnom UHČ –  13.8.2017 o 16:30 hod.

Upozornenie pre FK

Dôležité informácie k registrácii športových odborníkov

V menu Elektronická podateľňa pribudol nový typ žiadosti a to Registrácia osoby/príslušnosti.

Tak ako je možné aj pri prihláške k registrácii hráča, ak sa jedná o osobu, ktorá je už v systéme zaregistrovaná

stačí zadať registračné číslo, alebo priezvisko a všetky údaje sa Vám v žiadosti predvyplnia.

Následne máte možnosť údaje upraviť alebo doplniť a žiadosť odoslať.

Ak osoba nie je ešte vôbec registrovaná, tam je nutná e-mail adresa a rodné číslo osoby !

V bloku údajov Nové typy funkcií musí byť označená aspoň jedna funkcia, inak nedovolí žiadosť odoslať !

Pre 6. Ligu dospelých doporučujeme označiť  minimálne tieto funkcie :

-         Masér

-         Lekár/zdravotník

-         Vedúci družstva

-         Hlavný usporiadateľ

-         Videotechnik,  príp. aj hlásateľ

Ak niekoho požiadate o registráciu, musí Vám tú registráciu schváliť, inak ho nedokážete nahrať

do Zápisu o stretnutí. Za takto registrované osoby sa neplatí členský poplatok !

Čo sa týka trénerov a asistentov, podľa platných noriem musí mať každý tréner potrebné trénerske 

vzdelanie a musí byť zaregistrovaný s potrebnou licenciou v matrike trénerov na SFZ.

Aby bol Zápis o stretnutí kompletný, je nutné riešiť urýchlene registráciu týchto funkcií !!

Na záver ešte odkaz na postup registrácie športových odborníkov

 http://www.futbalsfz.sk/issf-sportovi-odbornici

Ďakujem za porozumenie, podnety a cenné pripomienky.

Ján Latinák, sekretár ObFZ