Oblastný futbalový zväz Oblastný futbalový zväz – Veľký Krtíš

Hlavná stránka

č.38/1, 2016/2017 24.4.2017

KR (predseda,Ladislav Dobos)

 DL  č.16, (29.4. – 30.4. 2017)

6.Liga (MO) dospelí   16. kolo   30.4.2017   o 16:00 h.

Sklabiná – Kam. Kosihy   29.4. o 16.oo h.

Ďuriš

Mačuda

Hlinica

Lesenice – Záhorce                    o 13.3o h.

Mačuda

Zaťko K.

Hlinica

D. Lom – Sečianky

Pohánka

Bakoš

Fodor

Balog n/I – Nenince

Mihálik

Ďurčov

Majer

Op. N. Ves – S. Plachtince

Hlinica

Zaťko K.

Mačuda

M. Kameň – Príbelce

Ďuriš

Kremničan

Bán

 

7.Liga dospelí   15. kolo   30.4.2017   o 16:00 h.

Bátorová – Želovce

Zolczer

Zaťko G.

 

Ip. Predmostie – Bušince     o 13.3o h. ŠTK

Ďurčov

Mihálik

 

D. Strehová B – Hrušov       o 13.3o h. ŠTK

Kremničan

Bán

 

 

Dorast  U19   10. kolo   29.4.2017   o 16:00 h.

S. Plachtince – Sl. Ďarmoty

Bán

Koči

 

Olováry – K. Kosihy

Pohánka

Bakoš

 

Sklabiná – Vinica          1.5. o 15.oo h.

Ďuriš

Zaťko G.

 

 

Žiaci  U15  14. kolo  29.4.2017   o 16:00 h.

Sl. Ďarmoty – Sklabiná  26.4. o 16.oo h. (odl.)

Zöllei

 

 

Sklabiná – Bátorová                 o 14.oo h.

Mačuda

 

 

Nenince – Bušince

Zaťko G.

 

 

Olováry – S. Ďarmoty     (ihr. Vrbovka)

Zaťko K.

 

 

Vinica – Čebovce

Ďurčov

 

 

Balog n/I – Želovce       30.4. o 14.oo h.

Majer

   

Ospravedlnení R : Majer 29.4.2017, Béreš 29.4.-30.4.2017, Racsko do prihlásenia;

Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák,  sekretár ObFZ

č.38, 2016/2017 21.4.2017

ŠTK ( predseda, Milan Mikuš)

 ŠTK/1

ŠTK schvaľuje zmenu termínu MFS  FK Slov. Ďarmoty – TJ Sklabiná,  žiaci U15, 13.kolo na deň 

26.4.2017 o 16.oo hod. Poplatok 10.- € v MZF.

ŠTK/2

ŠTK schvaľuje zmenu termínu MFS FK Slov. Ďarmoty – OFK Olováry,dorast U19.,9.kolo na deň

22.4.217 o 16.oo hod. Poplatok 10,- € v MZF.

ŠTK/3

ŠTK  nariaďuje predohrať dňa 30. 4. 2017  nasledovné stretnutie :

7.liga dospelí – 15.kolo

30.4.2017  o 13.3o hod. ...  TJ Ip. Predmostie – FK Bušince                                                                          

DK(predseda, Michal Húdek)

D74

Pozastavenie výkonu športovej činnosti po 5. ŽK od 17.4.2017 na 1 MFS :

Štefan Gemer 1131430, TJ Kam. Kosihy – dosp., čl. 37/5a DP; Poplatok 10,- € v MZF.

D75

Peter Filip 1165608, FK Záhorce – dosp., žiadosť o zmenu trestu. DK žiadosť zamieta. Poplatok

10,- € v MZF.

D76

DK žiada TJ Sklabiná o doručenie videozáznamu z MFS TJ Sklabiná – FK Záhorce zo dňa 16.4.

2017. Termín dodania dňa 26.4.2017 (streda) do 12.oo hod.

D76

DK žiada FK Bušince o doručenie videozáznamu z MFS FK  Bušince – TJ Želovce  zo dňa 16.4.

2017. Termín dodania dňa 26.4.2017 (streda) do 12.oo hod.

Proti rozhodnutiu DK je možné odvolanie podľa ustanovení DP.

TMK (predseda, Mgr. Jozef  Stricho)

TMK/1

TMK žiada FK  okresu aj zo súťaží riadených SsFZ o nahlásenie talentovaných žiakov – ročník

 narodenia  2005  do výberu ObFZ. Mená futbalistov žiadame  nahlásiť na ObFZ  V. Krtíš

 e-mailom alebo telefonicky do 26.4.2017 !

Správy zo sekretariátu / sekretár Ján Latinák/

S/1

ObFZ  Veľký  Krtíš, Banícka 51(pri tenisových kurtoch) ponúka na prenájom voľné kancelárske

priestory.  Informácie na telef.: 0908 914 983 alebo 0905  505 375.

 Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák,  sekretár ObFZ

 

č.37/1, 2016/2017 18.4.2017

KR (predseda,Ladislav Dobos)

 DL  č.15, (22.4. – 23.4. 2017)

6.Liga (MO) dospelí   15. kolo   23.4.2017   o 16:00 h.

Príbelce – Lesenice

Hlinica

Racsko

Mačuda

S. Plachtince – M. kameň 

Kremničan

Zolczer

Majer

Nenince – Op. N. Ves       o 13.3o hod.

Mačuda

Hlinica

Racsko

K. Kosihy – Balog n/I       o 13.3o hod.

Mihálik

Ďuriš

Pohánka

Sečianky – Sklabiná

Ďuriš

Pohánka

Mihálik

Záhorce – D. Lom

Zöllei

Zaťko G.

Ďurčov

 

7.Liga dospelí   14. kolo   23.4.2017   o 16:00 h.

Želovce – D. Strehová B   o 13.3o hod.

Bakoš

Zaťko K.

 

Hrušov – Ip. Predmostie   o 13.3o hod.

Zolczer

Majer

 

Bušince - Bátorová

Kalmár

Zaťko K.

 

 

Dorast  U19   9. kolo   22.4.2017   o 16:00 h.

Vinica – S. Plachtince

Zöllei

Zaťko G.

 

Čebovce – Sklabiná

Kremničan

Balga

 

S. Ďarmoty – Olováry    

Bakoš

Zaťko K.

 

 

Žiaci  U15  13. kolo  22.4.2017   o 16:00 h.

Želovce – Nenince

Béreš

 

 

S. Ďarmoty – Sklabiná 26.4. o 16.oo h.

Zöllei

 

 

Čebovce – Balog n/I     23.4. o 13.oo h.

Kremničan

 

 

Bátorová – Vinica         23.4. o 13.oo h.

Ďurčov

 

 

Bušince – Olováry         23.4. o 14.oo h.

Kalmár

 

 

 Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák,  sekretár ObFZ

 

č.37, 2016/2017 13.4.2017

ŠTK ( predseda, Milan Mikuš) 

ŠTK/1

ŠTK  nariaďuje predohrať dňa 23. 4. 2017  nasledovné stretnutia :

 6.liga dospelí – 15.kolo

23.4.2017  o  13.3o hod. ...  TJ Nenince – TJ Opat. N. Ves

23.4.2017  o  13.3o hod. ...  TJ Kam. Kosihy – TJ Balog n /Ipľ.

7.liga  dospelí – 14.kolo

23.4.2017  o  13.3o hod. ...  TJ Želovce – TJ Dol. Strehová „B“

23.4.2017  o  13.3o hod. ...  TJ Hrušov – TJ Ipeľ. Predmostie

DK(predseda, Michal Húdek)

D70

Peter Mitter 1171917, OFK  Dačov Lom-dosp., ČK po 2.ŽK, čl.37/3 DP,  1 SN od 10.4.2017;

Poplatok 10,- € v MZF.

D71

Erik Fulöp 1219331, TJ Sklabiná-dosp.,ČK po 2.ŽK,  čl. 37/3 DP, 1 SN od 10.4.2017;

Poplatok 10,- € v MZF.

D72

Martin Šarpataky 1240978, TJ Sklabiná-dosp., ČK po 2.ŽK, čl.37/3DP, 1 SN od 10.4.2017;

Poplatok 10,- € v MZF.

D73

Pozastavenie výkonu športovej činnosti po 5. ŽK od 10.4.2017 na 1 MFS :

Radko Kubolek 1098960, OFK  Dačov Lom, poplatok 10,- € v MZF;

Patrik Kuchársky 1221360, TJ Modrý Kameň, poplatok 10,-€ v MZF;

Marian Varholák 1246872, TJ Modrý Kameň, poplatok 10,- €  v MZF;

Proti rozhodnutiu DK je možné odvolanie podľa ustanovení DP.

KR (predseda,Ladislav Dobos)

KR/1

Pri ObFZ Veľký Krtíš od 1.3.2017 navštevuje „Školu mladých rozhodcov“ týchto 9 čakateľov:

Bablena Alexander,  Balga  Róbert,  Mgr. Béreš Tibor,  Fodor Denis,  Mgr. Koči Štefan,  Mucha

Adrián,  Oláh Denis,  Rechtorík Filip,  Zaťko Kristián.

KR/2

KR pri SsFZ v B. Bystrici poriada  dňa 8.5.2017 seminár pre rozhodcov licencie A. Záujemci

sa  môžu prihlásiť telef. na  ObFZ V. Krtíš do 18.4.2017.

TMK (predseda, Mgr. Jozef  Stricho)

TMK/1

TMK žiada FK  okresu aj zo súťaží riadených SsFZ o nahlásenie talentovaných žiakov – ročník

narodenia  2005  do výberu ObFZ. Mená futbalistov žiadame  nahlásiť na ObFZ   V. Krtíš

e-mailom alebo telefonicky do 26.4.2017 !

Správy zo sekretariátu ( sekretár Ján Latinák)

S/1

ObFZ  V. Krtíš, Banícka 51 ( pri tenisových kurtoch) ponúka na  prenájom voľné kancelárske

priestory. Informácie na telef.: 0908 914 983 alebo 0905  505 375.

S/2

Zmena adresy SFZ

 Korešpondenčná adresa SFZ sa  mení na:

Slovenský futbalový zväz,

Tomášikova 30 C, 

821 01 Bratislava.

 

Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák,  sekretár ObFZ

                                                                                                                             

č.36/1, 2016/2017 10.4.2017

KR (predseda,Ladislav Dobos)

 DL  č.14, (15.4. – 16.4. 2017)

6.Liga (MO) dospelí   14. kolo   16.4.2017   o 16:00 h.

Lesenice – D. Lom        o 13.3o hod.

Racsko

Zaťko K.

Hlinica

Sklabiná – Záhorce       o 13.3o hod.

Mihálik

Ďurčov

Zolczer

Balog n/I – Sečianky

Ďurčov

Zolczer

Mihálik

Op. N. Ves – Kam. Kosihy

Hlinica

Racsko

Zaťko K.

M. Kameň – Nenince    o 13.3o hod.

Ďuriš

Béreš

Pohánka

Príbelce – S. Plachtince

Pohánka

Ďuriš

Béreš

 

7.Liga dospelí   13. kolo   16.4.2017   o 16:00 h.

Bušince - Želovce

Kalmár

Zaťko G.

 

Bátorová - Hrušov

Kremničan

Majer

 

D. Strehová B --  I. Predmostie   o 13.3o h.

Zaťko G.

Kalmár

 

 

Dorast  U19   8. kolo   15.4.2017   o 15:30 h.

S. Plachtince – Čebovce

Kalmár

Racsko

 

Olováry – Vinica

Zaťko K.

Hlinica

 

Kam. Kosihy – Slov. Ďarmoty

Zöllei

Zaťko G.

 

 

Žiaci  U15  12. kolo  15.4.2017   o 15:30 h.

Nenince – Olováry

Kremničan

 

 

Vinica – Slov. Ďarmoty

Ďurčov

 

 

Želovce – Čebovce

Ďuriš

 

 

Sklabiná – Bušince            o 13.3o hod.

Pohánka

 

 

Balog n/I – Bátorová  16.4. o 14.oo hod.

Majer

 

 

Nenince – Sklabiná    13.4. o 14.oo hod.

Pásztor

   

Bušince – Vinica        13.4. o 14.oo hod.

Kalmár

   

Ospravedlnení R :  Mačuda – 16.4., Majer – 15.4., Bán – jarná časť 2017;

Dorast , 4.Liga, SsFZ

16.4.2017  o 10.oo  hod.  Nenince – Bušince     ...       Filkus, Mihálik J.

 Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák,  sekretár ObFZ